Utskrift

Om oss

 

T r ø n d e r b r a Z Z er  et korps for psykisk funksjonshemmede her i Trondheim.
Dette korpset / ensemblet / musikkgruppe, het fram til 2003; Dalgård Skoles Musikkorps.
 
Korpset ble startet av Foreldreforeninga på Dalgård Skole, 21. januar 1987, og har siden starten, og fram til for et år siden hatt i overkant av 20 medlemmer.
 
Så, plutselig, eller rettere, etter litt ”vervejobb”, har vi pr dato, (april 2012), 32 medlemmer, der ca 1/3 av medlemmene er fra Malvik kommune!
 
Tilbudet er til alle psykisk utviklingshemede i Trondheim, med nabokommuner ☺
 
Det er fortsatt  medlemmenes foreldre / foresatte som driver korpset, stort sett slik som ”vanlige” korps drives. Største forskjell ligger i at der andre korps har en dirigent, har vi fire, likestilte, meget dyktige instruktører, med de ”ekstrautgiftene” man da får til, bl.a. instruktørlønn.
 
Som et av flere forsøk i å øke medlemstallet, skiftet vi navn i 2003. 
 
Vi håpet da også å få tilbake tidligere medlemmer som hadde ”vokst fra” det å spille i skolekorps. 
Samtidig som vi viste at vi har / hadde svært få korpsmedlemmer som går på skole, og vi har sjelden spilt ”ordinær” skolekorpsmusikk.
 
Fra starten ble det bestemt at vi skulle operere som et ”vanlig” skolekorps, og delta på disses festivaler og arrangement.
Vi skulle óg prøve og arrangere konserter selv.

Dette har vi klart og gjennomføre, og vi har nesten uten unntak, hvert år deltatt på et stevne / festival.

Vi har hatt to Jubileumsturer til Gøteborgfestivalen. Som jubileumsturer i 1997 og 2007.
Vi har vært til Lillehammer 3x, Ålesund, Åndalsnes 2x, Røros, Hønefoss, og flere plasser i Midt-Norge.
Det er vedtatt at det skal være et korpstreff hvert tredje år, kun for ”våre” 7 korps i Norge, pluss et tilsv. korps fra Færøyene. ”Ælabogin”.
 
Dette treffet var på Lillehammer i 2000 og 2009, her i Trondheim  2003, Hønefoss i 2006, og nå i 2012 skal vi til Torshovkorpset i Oslo.
 
På treffet på Lillehammer i 2009, hadde vi også et besøk fra et tilsvarende korps fra Albania, som våre korps, og noen av disses ledere, har vært sterkt delaktig i at ble stiftet for 4-5 år siden ! 
 
Vi har óg noen faste  arrangement vi hvert år deltar på her i byen;
  • Juletrefesten som Lions startet, men som de siste årene Odd Fellow Losjene har arrangert.
  • Høstdag ved Haukvatnet, der vi, med unntak av de siste par årene,, har deltatt siden 1993.
  • Vi har gått først i barnetoget hver 17.mai siden starten, og fram til 2005. Fra 2006 har vi gått i Borgertoget.
  • Fra Jentebølgens start har vi spilt for deltagerne ved Ila Kirke. 
Det finnes lite offentlig støtte til drift, slik at vi har dugnader, loppemarked, loddsalg, etc., for og kunne drive korpset forsvarlig.
 
Se fyldigere historikk under; ”OM OSS”.

Kontakt oss

Ikke nøl med å ta kontakt med Trønderbrazz om dette virker interessant!

Kontakt oss

Sosiale medier

Facebook

Kontaktinformasjon

Leder:  Thorleif Eliassen

E-post: Bruk kontaktskjema

Mobil:  913 77 997

Bankkontonr: 8601.14.95208

Org. nr:  975 488 462