Print

27 år med rytme og messing

T r ø n d e r b r a Z Z, brasskorps for og med psykisk funksjonshemmede

T r ø n d e r b r a Z Z er et korps for psykisk funksjonshemmede her i Trondheim.

Korpset ble startet av Foreldreforeninga på Dalgård Skole, 21.01.1987, og het fram til høsten 2003, Dalgård Skoles Musikkorps.

 

Fra starten, og fram til for 2 år siden har medlemstallet ligget rundt 20 medlemmer.  

Etter hvert så vi at våre korpsmedlemmer var i jobb, og ikke gikk på skole lenger.

Vi spilte, og spiller sjelden ”ordinær” skolekorpsmusikk.

Dette, og som et av flere forsøk på å få flere musikanter, skiftet vi navn høsten 2003.

Med dette navneskiftet håpet vi også å få tilbake noen tidligere medlemmer som hadde ”vokst fra” det og spille i skolekorps.

 

Vi har i mange år hatt et ønske om å ha et medlemstall på til ca 30, da vi mener det burde være mulig i en så stor by som Trondheim, med omliggende kommuner.

Vårsemesteret 2011, nådde vi det magiske medlemstall på 30, og pr dato er det 32 musikkglade medlemmer i korpset.

 

Fra starten i 1987, ble det bestemt at vi skulle operere som et ”vanlig” skolekorps, og delta på disses festivaler og arrangement.

Vi skulle også prøve og arrangere konserter selv.

Dette har vi klart å gjennomføre, og vi har nesten, uten unntak, hvert år deltatt på  korpsstevne / festival.

Vi har hatt to Jubileumsturer til Gøteborgfestivalen. Første gang i 1997, da vi var ti år, og i 2007, på tjue års jubileumstur.

Vi har vært til Lillehammer 3 ganger, Ålesund, Åndalsnes 2 ganger, Røros, Hønefoss, og flere plasser i Midt-Norge.

 

I 2003 arrangerte vi korpsstevne for ”våre” korps.

Det finnes 6 andre tilsv. korps i Norge, og vi fikk også besøk av et korps fra Færøyene.

Det er vedtatt at det skal være et slikt ”Treff” hvert tredje år.

Det var på Lillehammer i 2000, her i Trondheim  2003, Hønefoss i 2006, og Lillehammer hadde arrangementet igjen i juni 2009.

I år er det Torshovkorpset i Oslo som har dette arrangementet.

På Lillehammer i 2009 var fem av ”våre” norske korps, Ælabogin fra Færøyene, og nå var det og et korps fra Albania med.

Dette korpset ble startet for noen år siden, med initiativ og god hjelp til instrumenter fra alle våre norske korps. 

 

Vi har og noen faste arrangement vi hvert år deltar på her i byen;

Juletrefesten som Lions startet, men som de siste årene Odd Fellow Losjen har arrangert.

 

På ”Jentebølgen” har korpset spilt ved Ila Kirke helt siden første gang ”bølgen” ble arrangert. D.v.s., i 2010 fikk vi ikke være med L

Høstdag ved Haukvatnet, har vi  med få unntak, deltatt på siden 1993.

Vi har gått først i barnetoget, ( etter den gang Divisjonsmusikken ), hver 17. mai siden starten i 1987, og fram t.o.m. 2005.

De 6 siste årene har vi gått i Borgertoget, der vi bl.a. prøver å få med, håndball- og   fotballag, for p.u.

De 4-5 siste årene har Den Norske Kirke arr. Høsttakkefest i Nidarosdomen, der vi har spilt.

Vi har samarbeidet med flere kor / band / korps i Trondheim.

”Candiss”, damekor fra NTNU, ”Native Imigrants”, ”Strinden Promenade Orchester”, også fra NTNU.

Disse samarbeidene har blitt avsluttet med konserter i Olavshallen Lille Sal, eller andre passende arr.steder. 

Tidligere hadde vi ”Juleavslutning” siste øvingsdag før jul, med nissebesøk, flotte poser med både ”sunt og usunt” fra Kiwanis, underholdning av korpset, inviterte gjester, våre støttespillere, kaffe, kaker og loddsalg.

Med virkning fra 2010 gjorde vi litt om på dette, og hadde et ”sosialt” opplegg, uten spilling, der vi spiser grøt, og koser oss sammen, musikanter, instruktører og foresatte.

I tillegg bestemte vi i 2010 at vi 2. sønd. i advent skal  prøve å arrangere julekonsert, med kanskje noen gjester.

Veldig flott konsert i 2010, mens planlagt konsert 11. des. 2011, ble erstattet av et opplegg på Rockheim, onsd. 14. des, der Tr.heim Kommune, ved ”Tilrettelagt Fritid” var arr.

 

Høsten 2009 deltok vi på RennebuSpæll på Berkåk.

Dette var første gang vi deltok i større sammenheng sammen med andre voksenkorps.

Vi høstet stor applaus, og masse ”godord” fra publikum, fire dommere, og medlemmene fra de 6 andre korpsene som deltok på dette opplegget.

Under middagen, etter konserten, mottok våre stolte musikanter pokal for;

”Dagens humørspredere”.

Totalt en flott fjerde plass, der de andre seks korpsene var ”vanlige” voksenkorps.

I dommerrapportene står det bl.a.;

”Stødig og bra trommesett. En av de beste i dag”

”Glimrende kornettsolo ! !”

”Takk for en flott og humørfylt konsert. I grenseland korps / teater”

Pluss, pluss……… 

 

Grunnet byggetekniske problemer med ”nyskolen” på Dalgård Skole, flyttet vi høsten 2009 med våre øvinger til Sverresborg Skole.

Her hadde vi det så bra, at vi nå har våre øvinger permanent der, hver tirsdag 18:30- 20:00. Der må dere gjerne komme og høre på ”glade og fornøyde musikanter med rytme og messing” J

 

Det er fortsatt medlemmenes foreldre / foresatte som driver korpset, stort sett slik som ”vanlige” korps drives. Største forskjell ligger i at der andre korps har en dirigent, har vi fire, likestilte, meget dyktige, instruktører, med de ”ekstrautgiftene” man da får til bl.a. instruktørlønn.

Budsjettert instruktørlønn for 2012 er kr. 400.000. Totalbudsjettet er på kr 650.000,-.

 

Det finnes lite offentlig støtte til drift, slik at vi har dugnader, loppemarked, loddsalg, etc., for og kunne drive korpset forsvarlig.

Grunnet våre barns handikap, er det foreldre, foresatte som i stor utstrekning må gjøre det meste av korpsets inntektsbringende arbeid i alle årene musikanten er med i korpset. 

 

For 2011 fikk vi ca 10 % av totalt budsjett fra Tr.heim Kommune.

Av dette var ca 30.000,- som tilskudd til skolekorps. En sum alle skolekorps får.

( Størrelsen på dette beløpet er avhengig av antall musikanter i korpset )

 

Etter navneskiftet i 2003 hadde vi en diskusjon med Kommunen, om vi var skolekorps eller ikke?

Grunnet navneskiftet, og vår alderssammensetning, var vi pr definisjon ikke et skolekorps lenger, og skulle da heller ikke få støtten andre skolekorps fikk.

Heldigvis seiret fornuften, og vi får fortsatt disse sårt tiltrengte midlene

 

Vårt største ønske er å få dekket, i hvert fall, 2 instruktørlønner av det offentlige,

For et par år siden skrev vi brev til Ordføreren, der vi fortalte litt om vår situasjon, og våre ønsker.

Ordføreren bare vidresendte dette til ”Kultur”, og der er det ikke mye å hente av støtte.

Bevilgninger til kultur er det hver kommune i sær som setter opp, og her ligger dessverre ikke Trondheim i ”teten” L

Dette gjelder alle kulturgrupper, og ikke bare psykisk utviklingshemmede.

Det kan nevnes at på Lillehammer, der UBB, korps tilsvarende vårt holder til, har Kommunen / Musikkskolen betalt instruktørlønna. Musikantene øver på dagtid, og det settes opp gratis skyss til / fra øvingene for den enkelte. De har også i noen år hatt ei egen aspirantgruppe, som har det samme opplegget som Hovedkorpset, med de samme 2 instruktørene.

 

Med vårt opplegg, og 4 instruktører, har vi ikke hatt muligheter/kapasitet, til å få til et eget aspirantkorps, selv om vi, mer enn gjerne, skulle hatt et slikt opplegg.

Men, grunnet den positive tilgangen på musikanter siste år, defineres alle nye som aspiranter, og er det i 6-12 mnd, før de blir ”ordentlige” medlemmer.

Dvs, aspirantene er en full integrert del av hovedkorpset, med samme rettigheter og medlemskontingent.

Eneste forskjell er vel at aspirantene ikke har ”full uniform”.

 

Med vår, mer eller mindre, kledelige beskjedenhet, må det bare fortelles at TrønderbraZZ er det ”dyktigste” korpset av vår kategori i Norge.

Dette har vi ved mange anledninger fått bekreftet av instruktørene / lederne i de andre korpsene.   

Denne dyktigheten skyldes nok, i vesentlig grad, at vi hele tiden har klart å ha fire, unge, dyktige instruktører.

 

Vår hovedinstruktør, Bente Anita Brovold startet faktisk hos oss i 1991, og har jobbet for oss i 20 års, kun avbrutt av et par fødselspermisjoner, og noen andre småpermisjoner.

Og når halvparten av dagens musikanter har 10 år eller mer som medlemmer, tyder  vel alt dette på at det vi har gjort, og gjør, er de rette tingene for at våre har en så fin utvikling, både musikalsk, og sosialt?

 

Vi har heller ikke kommet så langt uten fantastisk støtte, både økonomisk og ”fysisk” fra våre ”ikke offentlige” støttespillere.

Her er Kiwanis den organisasjonen som nok har bidratt lengst og mest.

Vi har fått to tilhengere for frakt av instrumenter, 2 faner, etc., etc.

 

Andre store bidragsytere er noen av losjene i Odd Fellow, Stiftelsen Friedheim / Friedheims legat, Norges Musikkorps Forbund som kanaliserer VO-midlene fra Staten.  

Men, som dere kanskje skjønner, trenger vi fortsatt støtte, både ”fysisk” til våre arrangement, og økonomisk.

 

I Jubileumsåret, har vi hatt og har flere prosjekter på gang.

På stftelsesdatoen, hadde vi en flott minikonsert, med etterfølgende middag på Rica Hell Hotell.

Vi har stor Jubileumskonsert i Olavshallen Lille Sal 29. april.

Vi er godt i gang med ”produksjon” av egen hjemmeside.

Vi håper å kunne få realisert en CD-produksjon.

Vi skal ti treff for ”våre” korps i Oslo, 11.-14.

Til høsten planlegges enda en konsert, pluss julekonsert 09. des.

For å realisere dette, og andre  arrangement i jubileumsåret, trengs hjelp og støtte til det meste smiley smiley smiley

 

Takk for oppmerksomheten smiley

Kontakt oss

Ikke nøl med å ta kontakt med Trønderbrazz om dette virker interessant!

Kontakt oss

Sosiale medier

Facebook

Kontaktinformasjon

Leder:  Thorleif Eliassen

E-post: Bruk kontaktskjema

Mobil:  913 77 997

Bankkontonr: 8601.14.95208

Org. nr:  975 488 462