Utskrift

Støtt oss

 

Hei.
Du / dere kjenner oss kanskje allerede ☺
 
Korpset vårt ble startet av Foreldreforeningen på Dalgård Skole i 1987, som et fritidstilbud til psykisk funksjonshemmede barn og ungdom. Fram til høsten 2003 het vi Dalgård Skoles Musikkorps. Da var majoriteten av musikantene blitt voksne, og hadde et naturlig ønske om å bli voksenkorps. Korpset skiftet derfor navn til; 
TrønderbraZZ, som pr april 2012, består, av 21 topp motiverte og fornøyde musikanter, 11 aspiranter og 4 meget dyktige instruktører. Og vi tar gjerne imot flere musikanter, støttemedlemmer og støtte- spillere. Støttespillere er lag / org., som gjerne gir ”større” bidrag enn det et støttemedlem gir, 
Korpset er, som dere sikkert skjønner av navnet, et brass korps.
D.v.s. musikantene spiller på trompet, kornett, tenorhorn, trommer og rytmeinstrumenter. Vi har og god ”støtte” av synth. / piano til noen av våre musikalske nummer. (Synth. / piano trakteres av våre instr.) 
TrønderbraZZ deltar på konserter, 17. mai i byen, korpsstevner og korpsfestivaler, og mange andre arrangement. De lengste turene vi har hatt, gikk til Gøteborgfestivalen i 1997 og 2007. Hvert tredje år arrangeres det ”treff” for våre sju korps i Norge, sist på Lillehammer i 2009. Vi var på Hønefoss i 2006, og vi var arrangør av treffet her i Trondheim i 2003.
I vårt jubileumsår 2012, er det treff i Oslo, arr. av Torshovkorpset. 
På disse sammenkomstene har det vært besøk av et tilsvarende korps fra Færøyene, og på Lillehammer i 2009, kom det også et korps fra Albania. Dette korpset ble startet for noen år siden, med bl.a. god støtte til instrumenter fra de norske korpsene.
Som Støttemedlem og Støttespiller får dere  informasjon om
 når vi har konserter / arr., enten vi arrangerer selv, eller deltar hos 
andre. Vi vil også gi dere informasjon om andre sosiale aktiviteter vi har, 
der dere kan ”oppleve” oss utenom konserter og arrangement. 
Eks. har vi fellesøving hver tirsdag 18:30 – 20:00, på Sverresborg Skole.
 
Kom og hør på oss der da vel !
 
Som du / dere sikkert skjønner, har vi mer enn en tanke med denne informasjonen til dere. Korpset er helt avhengig av gaver, og et bidrag fra dere vil øke våre inntekter, og gjøre det mulig å spre våre musikanters spilleglede til flere. Dere får og synliggjort at det er mulig å få til gode prestasjoner når man har dyktige instruktører, god ”lagånd” og positive tanker, selv med en eller flere funksjonshemninger. 
Vi har nå i 2012 et budsjett på kr 650.000,-. Der lønnen til våre instruktører utgjør ca kr 400.000,- 
Støtten til korpset fra Trondheim Kommune utgjør ca 10% av inntektsbudsjettet i 2012, så dere forstår sikkert at alle bidrag til korpset kommer godt med, for å sikre videre drift. 
Vi har satt en nedre grense på ett støttemedlemskap til kr 200,- per år, men det er ingen grense oppad ☺
Det eneste du trenger å gjøre er å betale inn ditt bidrag til kto.nr.:     
    
 8601 14 95208
TrønderbraZZ, P.B. 9204, 7424 Trondheim.                    
 
Merk innbetalingen med navn, adresse og” formål”, så registrerer 
vi deg som Støttemedlem.
Rundt juletider hvert år pleier vi å sende ut litt info om korpsets planer for året som kommer, og siste års ”historikk”, samt en påminnelse om innbetaling av støttemedlemskapet ditt til vår konto. Nødvendige data om dere / deg selv, kan selvfølgelig også gis til en av musikantene, eller til foreldrene / foresatte til korpsmed. 
Vi sender deg så en giro for innbetaling av kontingenten.
 
Dere støtter oss også via Norsk Tipping, der vi er med på Grasrotandelen, med org nr. 975 488 462.
 
 

Kontakt oss

Ikke nøl med å ta kontakt med Trønderbrazz om dette virker interessant!

Kontakt oss

Sosiale medier

Facebook

Kontaktinformasjon

Leder:  Thorleif Eliassen

E-post: Bruk kontaktskjema

Mobil:  913 77 997

Bankkontonr: 8601.14.95208

Org. nr:  975 488 462